header
aboutPage2 aboutPage1

این شرکت با همکاری تنی چند از برادران متعهد و متخصص

در سال 1365 تاسیس گردید.

کارخانه ما در یکی از مناطق محروم کشور قرار دارد و طی این سالها توانسته‌ایم با اتکاء به ایزدمنان و

پشتوانه مصرف کنندگان گرامی سهم اندکی در عرصه سازندگی و تامین نیازهای کشور

عزیزمان در تولید محصولات جدید و های‌تک داشته باشیم.